سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دادگاه های چین برای ثبت گزارش های دادرسی از تکنولوژی بلاک چین اس

 

طبق گزارش رسمی خبرگزاری های چین، دادگاه های شانگهای در راستای ایجاد اصلاحات بنیادی در فرایندهای حقوقی و قضایی، برای ثبت گزارش های دادرسی از تکنولوژی بلاک چین استفاده می کنند.

گزارش ها نشان می دهد اخیراً دادگاهی در شانگهای چین برای ثبت مدارک مرتبط با مورد حقوقی اختلاف بر سر مفاد قرارداد انتقال دارایی، از تکنولوژی بلاک چین استفاده کرده است.

دادگاه های شانگهای چین از ماه مارس سال جاری اجرایی سازی نسخه آزمایشی اصلاحات دستگاه قضایی این کشور را آغاز کرده اند.

گزارش های دادرسی

بیش از 260 دادگاه در سراسر این کشور حمایت خود را از اصلاحات دستگاه قضایی چین اعلام کرده اند. در این مدت بیش از 90 دادگاه تجاری و بالغ بر 493 قاضی برای ثبت اطلاعات و مدارک مرتبط با پرونده های حقوقی، از امکانات تکنولوژی بلاک چین استفاده کرده اند.

بیش از 260 دادگاه در سراسر این کشور حمایت خود را از اصلاحات دستگاه قضایی چین اعلام کرده اند. در این مدت بیش از 90 دادگاه تجاری و بالغ بر 493 قاضی برای ثبت اطلاعات و مدارک مرتبط با پرونده های حقوقی، از امکانات تکنولوژی بلاک چین استفاده کرده اند.

پیش از این در خبرها اعلام شده بود دادگاه های چینی برای صیانت از دارایی های مالی شهروندان، از مهر الکتریکی مبتنی بر تکنولوژی بلاک چین استفاده می کنند.